projekt nr 6

6. Miasteczko ruchu drogowego


Lokalizacja miejsca realizacji projektu zadania

Miasteczko ruchu drogowego usytuowane na boisku szkolnym pomiędzy budynkiem szkoły a boiskiem Orlik. Długość placu 35m, szerokość 20m.

Skrócony opis projektu zadania

Miasteczko ruchu drogowego” to plac manewrowy do nauki wychowania komunikacyjnego, który stworzy uczniom możliwość bezpiecznej nauki poruszania się po drogach. Poprzez praktyczną naukę przygotuje uczniów do uzyskania karty rowerowej, nauczy przepisów ruchu drogowego, pobudzi motywację do stosowania

Opis projektu

„Miasteczko ruchu drogowego” to projekt skierowany głównie do dzieci i młodzieży rypińskich szkół i przedszkoli, rodzin z dziećmi, mieszkańców miasta, którzy są uczestnikami ruchu drogowego: zarówno piesi, jak i kierujący pojazdami. Da ono duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Uczniowie będą mogli uczyć się poruszania po drogach w charakterze pieszych oraz kierujących pojazdami jednośladowymi. Poprzez umiejętności praktyczne posiądą wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego. Plac manewrowy usytuowany będzie pomiędzy boiskiem Orlik a budynkiem szkoły i udostępniony dla wszystkich mieszkańców miasta.

Uzasadnienie

Celem realizacji w/w projektu jest właściwe przygotowanie głównie uczniów szkół podstawowych do bezpiecznego korzystania z dróg miejskich.
Młodsze dzieci, nawet te z przedszkoli, mogą w „Miasteczku ruchu drogowego” bezpiecznie uczyć się poruszania po drogach w charakterze pieszych, np. prawidłowego przekraczania jezdni. Wszyscy uczniowie szkół powinni znać przepisy ruchu drogowego i przestrzegać ich.
Projekt zakłada możliwość szkolenia oraz egzaminu praktycznego na kartę rowerową dla uczniów którzy ukończyli 10 rok życia. Szkolenie rowerzystów jest znakomitą inwestycją, gdyż najmłodsi, poznając przepisy niezbędne do zdania egzaminu na kartę, wykorzystują później swoją wiedzę nie tylko do bezpiecznego poruszania rowerem, ale też stają się bardziej świadomymi pieszymi, a w życiu dorosłym mają ugruntowane podstawy do zdobycia karty motorowerowej, czy w końcu prawa jazdy.
Przygotowując dzieci do uzyskania karty rowerowej, należy pamiętać, że wychowanie komunikacyjne nie polega tylko na teo

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Prace ziemne - wybranie 20 cm gruntu na powierzchni 720 m2 (w tym usługa koparko - ładowarką oraz opłacenie ciężarówki do wywozu ziemi15 000 zł
2Zakup i ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowej (720m2) wraz z obrzeżami o szerokości 6cm75 000 zł
3Wykonanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, ruch kołowy, skrzyżowania, zakręt w lewo, zakręt w prawo itp.)15 990 zł
4Wykonanie oznakowania pionowego (znaki drogowe mobilne mini: zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne itp.)10 500 zł
5Wykonanie oznakowania pionowego;sygnalizacja świetlna33 210 zł
6Wykonanie oznakowania:gumowy próg zwalniający1 850 zł
7Wykonanie gry podwórkowej z materiału termoplastycznego: ślimak3 700 zł
8Wykonanie gry podwórkowej z materiału termoplastycznego: labirynt3 936 zł
9Wykonanie gry podwórkowej z materiału termoplastycznego: żółw2 460 zł
10Wykonanie gry podwórkowej z materiału termoplastycznego: klasy1 660 zł
Łącznie: 163 306 zł

Gratuluję!