Mapa realizacji

 23'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23'Skrócona nazwa edycji

Budowa miejsca spotkań i relaksu w parku miejskim przy ul. E.Orzeszkowej

Koszt: 150 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Lekki plecak - odciążamy kręgosłupy naszych dzieci

Szacunkowy koszt: 117 123,56 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2 w Ryp

Koszt: 68 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

EKOLOGICZNE ZNACZY LOGICZNE – EKO KOSZE W RYPINIE

Szacunkowy koszt: 80 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Ratujmy i uczmy ratować

Szacunkowy koszt: 93 500 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Psi Park - Rypin (wybieg dla psów)

Szacunkowy koszt: 82 640 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

"Taniec, muzyka, pasja - Dzięcięco - Młodzieżowa Grupa Estradowa i Sorry Boys promują Rypin"

Szacunkowy koszt: 55 037 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Miasteczko ruchu drogowego

Szacunkowy koszt: 163 306 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Strzelnica sportowa

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 16'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

 16'Skrócona nazwa edycji

Schody łączące ul. Nowy Rynek z ul. Młyńską

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Fontanna na Nowym Rynku

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Active Park na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Plac Zabaw

Etap realizacji: zrealizowany

Poprzedni projekt
Następny projekt