projekt nr 3

3. Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2 w Ryp


Lokalizacja miejsca realizacji projektu zadania

87-500 Rypin
ul. Wojska Polskiego 11

Skrócony opis projektu zadania

Poprawa bezpieczeństwa przez wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem dla mieszkańców miasta Rypin korzystających z usług Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie.

Opis projektu

1. Likwidacja popękanej nawierzchni betonowej.
2. Wyrównanie podłoża.
3. Położenie polbruku na wyznaczonym terenie.

Uzasadnienie

Problem dotyczy nierównej nawierzchni z betonowych płyt przed Przedszkolem spowodowanej korzeniami rosnących drzew oraz ubytków spowodowanych latami użytkowania i warunkami atmosferycznymi.
Rada Rodziców zwracała się z tym problemem do Dyrektora ZS-P nr 1, Przewodniczącego Rady Miasta i Radnych okręgu przedszkola oraz Pana Burmistrza jednak ze względów na wysokie koszty zadania nie udało się doprowadzić do realizacji projektu.
Projekt przewiduje  wyrównanie terenu przed Przedszkolem od strony Spółdzielni Mieszkaniowej przez położenie polbruku.
Realizacja poprawi komfort przemieszczania się po terenie placówki.

Beneficjenci projektu zadania

Mieszkańcy Rypina w wieku od 3-75lat, kobiety, dzieci, mężczyźni

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1 Wykonanie projektu zadania.5 000 zł
2 Zakup polbruku i krawężników.24 000 zł
3Zakup masy betonowej.9 000 zł
4Położenie polbruku (450m2) i montaż krawężników24 000 zł
5Wynajęcie transportu.3 000 zł
6Utylizacja odpadów3 000 zł
Łącznie: 68 000 zł