projekt nr 2

2. Siłownia zewnętrzna przy LO


Opis projektu

W ramach projektu powstanie ogólnodostępna siłownia zewnętrzna. Działania związane z jego realizacją:
-przygotowanie podłoża
-wykonanie fundamentów
-zamontowanie urządzeń
-zamontowanie regulaminu

Uzasadnienie

Siłownia zewnętrzna przy LO może w istotny sposób wpłynąć na zmianę stylu życia dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających w tej dzielnicy Rypina. Może być dla wielu początkiem przygody ze sportem. Siłownia będzie kolejną inwestycją służącą wszystkim mieszkańcom Rypina. Tym samym ma szansę stać się świetną wizytówką miasta. Ponadto inwestycja ta ma szansę pozytywnie wpłynąć na integrację mieszkańców miasta - bez względu a przynależność do grup wiekowych czy środowiskowych i zawodowych. Może stać się ciekawym miejscem spędzania czasu przez całe rodziny, przyczyniając się tym samym do nawiązywania i pogłębiania dobrosąsiedzkich relacji, integrowania się grup rówieśniczych i propagowania zdrowego stylu życia wśród wszystkich pokoleń mieszkańców Rypina.

Opis lokalizacji

Kościuszki 51, 87 - 500 Rypin

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Komplet urządzeń wraz z montażem i transportem31 857 zł

Gratuluję!