projekt nr 1

1. '' Ściśle fajne" zajęcia rozwijające dla maluszków


Lokalizacja miejsca realizacji projektu zadania

Rypiński Dom Kultury ulica Warszawska 8, 87-500 Rypin

Skrócony opis projektu zadania

Projekt skierowany jest do 30 dzieci w wieki 1-3 lat i 4-5 oraz ich opiekunów. Obejmuje blok 16 zajęć (2 zajęcia w miesiącu przez 8 miesięcy dla każdej grupy) rozwijających za pomocą metody ruchu Weroniki Sherbore,sensomatematyki,muzykoterapi, plastyki, techniki, dramy, teatru.

Opis projektu

Projekt obejmuje wykonanie 16 zajęć dla 2 grup po 15 dzieci, w wieku 1-3lat oraz 4-5 lat wraz z opiekunami. Trwałby 8 miesięcy, 2 zajęcia po 45 minut w miesiącu. Zajęcia byłyby prowadzone przez wykwalifikowane osoby ze "ściśle fajnego laboratorium twórczej edukacji" z Torunia. Materiały do zajęć przygotowują prowadzące osoby. Zajęcia odbywałyby się w wynajętej sali Muza w Rypińskim Domu Kultury. Główne działanie projektu to rozwój dzieci poprzez zajęcia z wykorzystaniem :metody ruchu Weroniki Sherbore, pedagogike zabawy, arteroterapię, plastykę, technikę, dramę, trening twórczy, formy muzyczne i taneczne, integrację sensoryczną, elementy muzykoterapii, Sensomatematykę.

Uzasadnienie

Celem projektu jest całościowy rozwój dzieci. Metodyka zajęć oparta jest o najnowsze badania mózgu. Ma na celu rozwój kompetencji społecznych dzieci oraz sensomotorycznych. Zajęcia pozwalają spędzić przyjemnie czas z dzieckiem, aktywizując społeczność lokalną. Pozwalają budować pozytywne przekonanie na temat nauki oraz wzmacniają i rozwijają umiejętności, które stanowią dla dzieci dobry start do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zajęcia wzmacniają komunikację, prace zespołową, wzajemne zrozumienie, akceptację, życzliwość czy szacunek. Jest to świetna możliwość stymulacji dzieci uwzględniając brak w Rypinie żłobka czy klubu malucha,a także brak zajęć dla tak małych dzieci.

Beneficjenci projektu zadania

Beneficjenci to rodzice, opiekunowie dzieci w wieku 1-5lat oraz same dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem sali konferencyjnej w RDK w Rypinie 2 400 zł
2Plakaty informacyjne 150 zł
3Przeprowadzenie zajęć 16 000 zł
Łącznie: 18 550 zł