projekt nr 2

2. "Kreatywna Ty, kreatywna Ja" czyli zajęcia kreatywne od kobiet dla kobiet.


Lokalizacja miejsca realizacji projektu zadania

Ulica Warszawska  20, 87-500 Rypin

Skrócony opis projektu zadania

Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 30-50 lat,które chcą spędzić wolny czas w sposób kreatywny podczas kilkunastu zajęć z szycia,szydełkowania,malarstwa, tworzenia biżuterii,flower box,exploding box,kartek 3d,kartek metodą quillingu,wianków z lawendy,nauki kreatywnych zabaw z dzieckiem.

Opis projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dla kobiet w wieku 30-50lat.Odbywałyby się terenie Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. Zajecia które zostaną przeprowadzone to tworzenie kwiatów z papieru,kartek metodą quillingu, kartek 3d,exploding box, wianków z lawendy, lampionów w kształcie kuli, biżuterii, obrazów, stroików z żywych kwiatów, flower box oraz zajęcia z szycia i szydełkowania a także warsztaty jak się kreatywnie bawić z dzieckiem. Projekt zakończony byłby sesją zdjęciową uczestniczek na terenie rypińskiego muzeum. Na zajęcia z szycia konieczne jest zakupienie 10 maszyn do szycia, które później Urząd Miasta przekażę do aktywizacji kolejnej grupy społecznej. Zakup materiałów na poszczególne zajęcia odbywałyby się wg wskazań  osób prowadzących warsztaty lub leżałby w ich gesti.

Uzasadnienie

Projekt aktywizuje kobiety w wieku największej aktywności życiowej. Kobiety za młode na zajęcia w grupie seniorów a zbyt dojrzałe na zajęcia młodzieżowe. Pozwala rozwijać lub znaleźć pasję,zdobyć nowe umiejętności, nowe techniki i sposoby kreatywnego spędzania czasu także z dziećmi. Daje szansę na odkrycie nowego talentu. Pozwala poznać kobiety, które odważył się zrobić biznes z własnego hobby.Może stać się bodźce dla kolejnych kobiet do otwierania własnych firm bazujących na ich talentach i umiejętnościach rekodzielniczych. Zajęcia są także czasem tylko dla kobiet,aktywnym odpoczynkiem od pracy i obowiązków rodzinnych. Sesja zdjeciowa podsumowująca projekt jest świetną promocją Muzeum. Pokazuje także ludzi a nie tylko sprzęty czy wystawy, z którymi muzea się kojarzą. Sesja pokazuje, że Muzeum jest miejscem żywym i kreatywnym.

Beneficjenci projektu zadania

Beneficjentami projektu jest grupa około 150 kobiet wieku 30-50 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem sali w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 4 000 zł
2Plakaty informacyjne 2 250 zł
3Zakup maszyn do szycia Hoffen Sw-74922 500 zł
4Przeprowadzenie zajęć wraz z zakupem materiałów 12 300 zł
Łącznie: 21 050 zł